Act Consult Expert- firma contabilitate in Sibiu

Act Consult Expert – contabilitate in Sibiu

Serviciile prestate de societatea noastra sunt urmatoarele:

Serviciile de contabilitate in Sibiu presupun : intocmire evidente contabile si declaratii fiscale pentru persoane fizice si juridice,evidenta mijloacelor fixe si a amortizarilor,servicii de contabilitate de gestiune,intocmire bilant anual sau semestrial si certificare balanta.

Contabilitate primara

 • Contabilitatea registrului de casa.
 • Contabilitatea notelor de intrare-recepție (nir-uri).
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli.
 • Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare).
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie.
 • Completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant.
 • Intocmirea de state de plata, pontaje.
 • Completarea registrului de evidenta a salariatilor etc

Contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor.
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice.
 • Intocmirea jurnalelor de contabilitate prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori.
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Refacere contabilitate

In urma unei analize amanuntite firma noastra isi asuma raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei contabile. Aceasta inseamna:

 • Reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM).
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugata.
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit.
 • Refacerea balantei de verificare.

Contabilitate consultanta financiara si fiscala:

Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme.

Asiguram contabilitate consultanta fiscala necesara pentru micsorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului.
Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:

 • Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.).
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale.
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale.
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc.
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE.
 • Analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor.

Planificare in domeniul taxelor.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala

 • Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit).
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale.
 • Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii.
 • Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale.
 • Taxa pe valoarea adaugata:sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.

Resurse umane

 • Intocmirea contractelor individuale de munca.
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca.
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor.
 • Intocmirea adeverintelor de salariu.
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal.
 • Consultanta privind salarizarea.
 • Achizitii carti de munca.
 • Completarea cartilor de munca.
 • Depunerea cartilor de munca la ITM.
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca.
 • Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM.
 • Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM.
 • Depunere repartitii la ITM.

Salarizare

 • Intocmirea statelor de plata.
 • Intocmirea dosarelor de pensionare.
 • Depunerea declaratiilor rectificative.
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor.
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate.
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna.
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati.
 • Intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card.
 • Plata salariilor pe card.
 • Calculul impozitelor pe salarii.
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.

Intocmire si depunere declaratii

 • Intocmirea dosarelor de personal.
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM.
 • Intocmirea pontajelor.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj.
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM.

Expertiza si inventariere

Expertiza:

 • Expertiza contabila judiciara
 • Expertiza contabila amiabila
 • Arbitraj In cauze civile

Inventariere:

 • Inventarierea activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii, in conformitate cu art 7, din legea 82 a contabilitatii.

Alte servicii

 • Consultanta si Asistenta juridica in materie de societati comerciale.
 • Infiintare societati comerciale: S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A. in judetul Sibiu.
 • Verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma.
 • Infiintare de filiale, sucursale, puncte de lucru.
 • Schimbare de sediu social, obtinere certificat nou de inregistrare; prelungirea valabilitatii sediului social.
 • Preluare societati comerciale. Cesiune de parti sociale.
 • Completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate.
 • Schimbare activitate principala, (obtinere certificat nou de inregistrare) sau activitate secundara.
 • Schimbare asociati, administratori sau prelungire mandate.
 • Schimbare denumire firma, obtinere certificat nou de inregistrare.
 • Transformare forma juridica.
 • Majorare sau reducere capital social.
 • Indreptari erori materiale.
 • Depunere si mentionare acte in Registrul comertului.
 • Obtinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate.
 • Redactare juridica de contracte civile si comerciale, contracte comerciale internationale, contracte de munca (individuale si colective), acte juridice de dreptul muncii.
 • Redactare, atestare si dare de data certa pentru documente.

Contabilitate financiara

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale.
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende.
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente.
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale.
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare.
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte.
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii.
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil.
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale.
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing.
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare.
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Aceste sunt in mare serviciile pe care le prestam.

Act Consult Expert – contabilitate in Sibiu

Inca nu v-ati decis?

Va stam la dispozitie!

Ne puteti scrie pe e-mail sau mesaj pe pagina noastra de facebook sau puteti suna la numarul te telefon din rubrica contact.